Alcools

De eerste grote dichtbundel van Guillaume Apollinaire verscheen in 1913. De bundel is een literatuurhistorische mijlpaal omdat de dichter alle interpunctie uit de bundel schrapte, iets wat nu massaal gedaan wordt, maar toen nieuw en ongemakkelijk was. De bundel is een keuze uit zijn gedichten van 1898 tot 1913. We lezen een dichter die oude en nieuwe stijlen vermengd en naar zijn hand zet.

Vertalingen in druk van Alcools

De bundel is schandalig genoeg nog nooit compleet in het Nederlands overgezet.In De mooiste van Apollinaire (vert. Jan Pieter van der Sterre) zijn Nederlandse vertalingen te vinden van ‘1909’, ‘Automne’, ‘Le brasier’ (De vlammenzee) ‘Les cloches’ (Gebeier), ‘Les colchiques’ (Herfsttijloos), ‘L’Émigrant de Landor road (De emigrant van Landor road),’L’Ermite’ (De heremiet), Nuit Rhénane (Nacht aan de Rijn), ‘Palais’ (Paleis), ‘La Porte’ (De deur), ‘Zone’.
 In Het raam gaat open als een sinaasappel (vert. Kiki Coumans) staan vertalingen van ‘Zone’, ‘Annie’, ‘Cortège’ (Stoet), ‘Le voyageur’ (De reiziger) en Les Fiancailles (De verloving).
 Van ‘Zone’ verschenen losse vertalingen van Aldert Walrecht en Paul Claes.

Online vertalingen

Meander magazine publiceerde ‘Automne’ (Najaar), ‘Le pont Mirabeau’ (De pont Mirabeau) uit De mooiste van Apollinaire en niet in de bundel opgenomen vertalingen van ‘La blanche neige’: ‘Witte sneeuw‘ en ‘Les Saltimbanques’ (Kunstenmakers).
 Een niet helemaal complete vertaling van ‘Zone’ door Jaap Das staat ook online.
 Op Kostro.nl staan vertalingen van: